Vạn Xuân Sài Gòn

02/12/2015

Công Ty CP Xây Dựng Vạn Xuân Sài Gòn được thành lập năm 2008 đã từng bước khẳng định sự phát triển bền vững, uy tín trên thị trường xây dựng nhà ở dân dụng. Thành công của Công ty hôm nay và phát triển vững mạnh ngày mai là sự đóng góp của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty.

 

Vạn Xuân Sài Gòn  là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực như: Xây dựng các công trình nhà ở dân dụng và công nghiệp; Đầu tư kinh doanh bất động sản, hạ tầng phụ trợ... Sau hơn 2 năm hoạt động đã cho thấy sự lớn mạnh của mình. Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên gần 200 người, Với mô hình quản lý trực tuyến từ Công ty xuống các đội và công trường, bộ máy hoạt động gọn nhẹ, từ khi thành lập đến nay, doanh thu của Vạn Xuân  luôn luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra. 

 

Hiện nay, công tác bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư, cán bộ, đổi mới thiết bị công nghệ tạo ra sản phẩm xây dựng  mới, nắm bắt cơ hội, ổn định vị trí, thương hiệu trên thị trường, ổn định công ăn việc làm là mục tiêu công ty hướng tới. Vạn Xuân đã và đang đổi mới công tác điều hành, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần xây dựng nhà ở dân dụng; đổi mới công nghệ, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho thi công... Không chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện nghiêm chỉnh “Văn hóa doanh nghiệp”, “Văn minh công sở”;

 

Vạn Xuân đã và đang đề ra chiến lược phát triển bền vững, trong đó việc nâng cao hơn nữa năng lực thi công, chất lượng công trình, giảm chi phí; Khai thác và mở rộng thị trường  xây dựng nhà ở dân dụng, nghiên cứu sâu hơn thị trường xây dựng trên địa bàn Quận 12, TP. HCM; Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của cán bộ nhân viên; Làm tốt các chính sách đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội... Trên cơ sở giảm các cấp quản lý trung gian, trực tiếp quản lý các chi phí đến công trường, đồng thời mở rộng một số lĩnh vực hoạt động mới… từ đó tăng lợi nhuận cho Công ty, tăng thu nhập cho cổ đông và người lao động.

 

 

 

 Công ty thành viên

Vạn Xuân Land Vạn Xuân Long Thành Vạn Xuân Invest SGD Vạn Xuân Bình Dương Vạn Xuân Sài Gòn

Video

FACEBOOK FANPACE

Thống kê truy cập

Đang online: 35
Tổng lượt truy cập: 1304184