CHUNG CƯ VẠN XUÂN THỦ ĐỨC

 NO PHOTO

Tổng quan dự án CHUNG CƯ VẠN XUÂN THỦ ĐỨC

 

  •  Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group.
  •  Tổng diện tích toàn khu: 6687 m2
  •  Quy mô:  800 căn hộ
  •  Diện tích sử dụng : 
  •  Dự kiến hoàn thành: 2020